Renault Nowe Clio

 

RABAT DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

Rabat dla Służb Mundurowych jest dedykowany dla osób, które służą w jednej w niżej wymienionej organizacji Państwowej i posiadają w związku z tym stosowną, ważną legitymację służbową :

- Siły zbrojne,

- Straż graniczna,

- Policja i Żandarmeria,

- Służba Celna,

- Służby specjalne typu ABW, CBŚ,

- Straż pożarna,

- Służba Więzienna,

- Biuro Ochrony Rządu,

- Straż Ochrony Kolei,

- Służba Leśna,

- Straż Miejska.

RABAT DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH „WOLNY ZAWÓD”

 

Rabat  „Wolne zawody”jest dedykowany dla osób, które wykonują jeden z niżej wymienionych zawodów i posiadają w związku z tym specjalne uprawnienia do jego wykonywania:

- Adwokaci,

- Radcowie prawni,

- Notariusze,

- Prokuratorzy,

- Sędziowie,

- Komornicy,

- Lekarze i lekarze dentyści,

- Lekarze weterynarii,

- Pielęgniarki i położne,

- Psychologowie,

- Farmaceuci,

- Architekci,

- Aktorzy.

 

 

Przykładowe ceny samochodów :

 

RENAULT CLIO TECHNO FEEL 90 TCE

Cena bez dodatkowego rabatu: 54 200zł

Cena po rabacie: 49 900zł