Umów się na jazdę próbną

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PUH Zdunek Sp z o.o. w celach przesyłania informacji handlowych w odniesieniu do produktów własnych i usług firmy PUH Zdunek Sp z o.o.:

Wyrażam zgodę na komunikację marketingową związaną z promocjami salonu oraz premierami nowych modeli otrzymywaną drogą: